tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
爛gag俱樂部

在本劇中,荷媽以「爛gag」聞名於甘家。所謂爛gag者,是說者以為好笑,但說的都是大家聽到「爛」的笑話,因而未必覺得好笑,好笑的反而變成說者本身。其實除了荷媽外,本劇其他人等亦經常說爛gag,本環節便在此將這些東西集中,供大家欣賞。此外,觀眾亦可在此提供各類爛gag,以供大家一笑。

小明係20樓跳落街...佢無死到...但係點解死左隻雞?

推介指數 :

講gag人 : 功夫人

講gag分類 : 網上gag人

講gag時間 : 15/08/2008

講gag詳情 : 小明係20樓跳落街...佢無死到...但係點解死左隻雞?因為佢阿媽劏雞還神。

留言總數 : 5

新會員登記 >

會員 : C.Y. 日期 : 2008-10-11 18:31:22 推介指數 :
???
會員 : sandy 日期 : 2008-09-20 16:18:49 推介指數 :
差!
會員 : ??? 日期 : 2008-09-16 20:02:39 推介指數 :
NO 爛gag
會員 : cat cat 日期 : 2008-09-08 19:48:41 推介指數 :
-_-
會員 : 咕嚕咕嚕 日期 : 2008-09-04 23:04:48 推介指數 :
因為他死唔去,,所以殺雞還神=]